Babaya ağıt

Kara haber aldım Karadağ’da
Ölen de yolcu, kalan sağ da.

Kara haber aldım, dost yanımda
Yasa büründüm en mutlu anımda.

Yudum babamı, bir beden asırlanmış
Dünyanın yükünden ayağı nasırlanmış

Kat kat bayramlıklarını giydirdik,
Dedesinin kucağına usulca indirdik.

Talih mi dersin, şu kadere de bak
El öpmeye geldi gelini mezarına ancak.

Karanfiller koydu üstüne renk renk,
Dünyanın rengi toprağın soğuğuna denk.

Bağlanma şu dünyaya haktır baki tek
Gülen var mı ezelde ki bundan sonra gülecek?

You may also like...