Bursa Ulu Camii Hat Yazıları

 • hz-ibrahim
  Hz İbrahim ile Melekler arasındaki konuşmayı anlatan yazı
 • camiicigenel
 • 1besmele
  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla, Ve herşey onunla başlar
 • 666
  Nas Suresi (Orta Bölümde Euzibesmele ve Nas Suresi Mekke’de inmiştir, altı ayettir)
 • 777
  Ya Müteal (Ey yücelten), hesap günü bize “gel” de.
 • hac
  Biz hac yaparız, hac yapanlarla, hac yaparız, hacılarla hac yaparız, hacılarla sen de hac yap, kafilemdeki hacılar gibi.
 • img_8895
  En üstte: Kalellahu Teala, Azze ve Celle :yücelik sahibi Allahüteala buyurdu Ortada: Şehidallahu ennehu la ilahe illa hüve velmelaiketi ve ulul ilmi kaimen bil kısti la ilahe illa güvel azizül hakim: Allahüteala kendinden başka ilah olmadığına şehitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular. Ondan başka ilah yoktur ve o yücedir, hükmedendir. Altta: Müsenna besmele (Yansımalı)
 • vav_itteku_vavat
  İttekul Vavavat: Vavlardan korkunuz, Allah’a sığınınız. (velayet, vekalet, vakit, vaad, vasiyet, velet, valid, ve valide bunun gibi her konu)
 • nurustunnrsun
  Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir.(Nur 35)
 • vav_izzet_allahin
  İzzet, Şan, Şeref… Allah için, Rasulü için(sav), ve müminler içindir. Ancak münafıklar bilmezler.

Bursa ilk Osmanlı başkentidir. Erken dönem Osmanlı sanatının temelleri bu şehir de ve şüphe yok ki Güney Doğu Marmara bölgesinde atılmıştır. 14. yy ın sonunda Osmanlı Devleti Anadolu’daki Türk beylikleri arasında birliği sağlamayı başarmış ve bundan kaynaklanan istikrarla Balkan fetih hareketlerine hız vermiştir. Bu durumu engellemek isteyen Roma, bir haçlı seferi çağrısında bulunur. Haçlı ordusu ve Osmanlı orduları Niğbolu önlerinde karşılaşırlar.

Rivayete göre, Sultan Bayezid buradan muzafferle ayrıldığı takdirde 20 cami yaptırma adağında bulunur. Allah’ın nasip etmesiyle galip gelen sultan verdiği sözü tutmak için damadı Emir Sultan hazretleri ile istişare yapmaktadır. Emir Sultan Hazretleri 20 cami yaptırmak yerine 20 kubbeli Bursa’nın her yerinden görünen büyük bir cami yaptırmayı önerir. İşte bu şekilde 1397 yılında Bursa Ulucami’nin inşaatına başlanır. 

camiicigenel

Birçok alim bu yapıyı Kabe, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa, ve Mescidi Emeviyeden sonra cihandaki ibadet yapmanın en makbul olduğu 5. kutsal mekan olarak tanımlamıştır. Yapının kutsiyet derecesini ölçmenin bir yolu olmasa da, caminin içerisinde hissedilen iklim, bizi bir anda Bursa’dan alıp, Mekke’ye Medine’ye götüren o manevi atmosfer camiye giren herkesin malumudur. Caminin bu atmosferini güçlendiren en önemli sanatsal unsurlardan birisi de camide ne tarafa bakarsanız bakın karşınıza çıkan hat yazılarıdır. Hatta cami adeta bir hat sanatı müzesi gibidir.

Camide çalınanlar hariç 132 adet hat eseri bulunmaktadır. Maalesef önceden camide bulunduğu çeşitli kaynaklarda yer alan 60 esere ne olduğu bilinmemektedir. Bugün camide hemen hemen her tipte yazılmış bir eser görmek mümkündür.

You may also like...